Registrácia

V prípade požiadavky na vystavenie faktúry pred zaregistrovaním kontaktujte organizátora: registracia@granfondobratislava.sk. Následne postupujte podľa pokynov. Dodatočné vystavenie faktúr nie je možné.