Výsledky a diplomy 2022

P.č.

Priezvisko a meno

Pretek

Dĺžka

Čas

Diplom

Generálny partner

Záštita

Hlavní reklamní partneri

Destinačný partner

Cyklo partner

Partneri

Mediálni partneri

/

/ Generálny partner

/

/ Záštita

/

/ Hlavní reklamní partneri

/

/ Destinačný partner

/

/ Cyklo partner

/

/ Partneri