Propozície

Organizátor: CK D3-RACE TEAM Bratislava

Dátum: 6.8.2023

Štart / Cieľ:  Bory Mall, Bratislava – Lamač

Formát: 

Riaditeľ pretekov:  Norbert Kirschner

Race book podujatia 2023:  PDF v slovenčine  / PDF in english

Profil trate

Pre zväčšenie kliknite na mapu.

Časový harmonogram

Sobota 5.8.2023

14:00 – 19:00

 • Registrácia / Prezentácia pretekárov


Nedeľa 6.8.2023

07:30 – 09:00

 • Registrácia / Prezentácia pretekárov

09:30 – 10:00

 • Otvorenie podujatia

10:00

 • Štart NAY GRAN Fondo Bratislava 2023 – maratón a polmaratón
 • Začiatok sprievodného programu

10:15 – 12:15

 • Detské preteky
 • Vyhlásenie výsledkov a dekorácia víťazov – priebežne po ukončení jednotlivých kategórií
 • Detská tombola

12:30 – 14:50

 • Predpokladaný príchod pretekárov do cieľa

15:00 – 16:00

 • Vyhlásenie výsledkov a dekorácia víťazov
 • Žrebovanie tomboly

16:00

 • Ukončenie podujatia

Kategórie

Muži  

6 vekových kategórií pre každú trať. V prípade, že sa v niektorej z kategórií zúčastní menej ako 10 pretekárov, veková kategória sa ruší, resp. spája s predchádzajúcou

Ženy  

2 vekové kategórie pre každú trať

Tímy   

 • mužské / ženské / zmiešané – bez rozdielu veku
 • počet účastníkov v tíme nie je limitovaný
 • výsledok tímu sa počíta z prvých troch najlepších v cieli
 • za zmiešaný sa považuje tím, v ktorom je aspoň jedna žena
 • prihlásenie do súťaže tímov je podmienené vyplnením názvu tímu v položke “Názov tímu”. Pokiaľ bude vyplnený len športový klub, takýto účastník nebude prihlásený do súťaže tímov. Účastníci v jednom tíme musia mať vyplnený rovnaký názov tímu.

Vekové kategórie:

Muži A – F

Ženy G – H

A: 18-29r.

B: 30-39r.

C: 40-49r

D: 50-59r

E: 60-69r

F: 70 a viac

G: 18 – 39

H:  40 +

I: Súťaž tímov/ firemné kolektívy

Zúčastniť sa môžu aj pretekári mladší, ako 18 rokov,  musia však predložiť súhlas zákonného zástupcu! Minimálny vek pretekárov je 16 rokov.

Povolené sú bicykle s cestnými riadidlami (“barany”), ktoré majú maximálnu šírku plášťov 35mm. Zúčastniť sa tak môžete aj na bicykloch typu “gravel”. Odporúčame ale vymeniť plášte za “hladké”, aby ste minimalizovali ich odpor.

Rozhodcovia:  Deleguje Slovenský zväz cyklistiky (SZC)

Vyhodnotenie výsledkov

Vyhodnotenie je spoločné pre licencovaných aj nelicencovaných cyklistov a cyklistky zo všetkých krajín, podľa umiestnenia v cieli. 

Absolútny víťaz + víťazka pre každú trať

Najlepší  pretekár+ pretekárka do 23 rokov   pre každú trať

Muži / Ženy  Hodnotia sa 3 najlepšie ženy a 3 najlepší muži (najlepší dosiahnutý čas)  v jednotlivých vekových kategóriách

Tímy   Hodnotia sa 3 najlepšie mužské, 3 najlepšie ženské (súčet troch najlepších časov v rámci jedného tímu) a 3 najlepšie zmiešané tímy, pričom sa berie do úvahy min. jeden najlepší ženský čas.

Bonusové súťaže

Súčasťou pretekov budú bodované horské a rýchlostné prémie.

Vo formáte Gran Fondo  (maratón)  pretekári môžu zbierať body v troch horských a jednej rýchlostnej prémii.

Vo formáte Medio Fondo (polmaratón)  čaká na pretekárov jedna rýchlostná prémia.

Bodované úseky budú vyznačené na ceste číslami 500m, 300m, 100m.

Bodovaní sú prví ôsmi pretekári (zvlášť muži a zvlášť ženy) bez rozdielu vekovej kategórie na každej prémii bodmi 10-8-6-5-4-3-2-1. Vyhráva pretekár, ktorý nazbiera najviac bodov (zvlášť muži a zvlášť ženy). Pri šprintérskych prémiách sa hodnotí iba prvý muž a žena.
V prípade rovnakého počtu bodov bude rozhodujúce lepšie umiestnenie v cieli.

Dôležité upozornenia

Preteky prebiehajú za plnej premávky. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov, rozhodcov a polície. Na trati je zabezpečený bezproblémový prejazd pelotónu cez jednotlivé križovatky a odbočky. Za autom označujúcim záver pretekov sa musia pretekári riadiť dopravnými predpismi ako v bežnej premávke.

Značenie na ceste bude žltou farbou v tvare šípky. HP a RP označená v metroch (1km,500m,100m). Obmedzený je počet sprievodných vozidiel, organizátor pridelí označenie číselne 1-10, poradie v pelotóne určí hlavný rozhodca.

Zberné vozidlo a sanitka sa bude pohybovať na konci pelotónu. Neutrálne mechanické vozidlo so servisom na rýchlu opravu defektov, technických problémov a s občerstvením sa bude pohybovať v zadnej časti pelotónu.

Každý pretekár sa zúčastňuje a preteká na vlastnú zodpovednosť. Prísny zákaz štartu bez štartových čísiel a prilby!

Počas pretekov je možné odhadzovať odpadky len v odpadkovej zóne na to vyhradenej za HP – vyznačená v mape pretekov. Pretekár, ktorý poruší tento zákaz bude diskvalifikovaný.

Protest je možné vzniesť písomne v kancelárii najneskôr 15 min. po vyhlásení výsledkov pretekov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise!

Občerstvenie: Pre cyklistov bude pripravené občerstvenie v zázemí pretekov, na trase NAY Gran fondo 2x v bufete na horskom prechode Pezinská Baba. Na trati SEGUM Medio fondo na konci obce Kuchyňa. V cieli pri Bory Mall bude zabezpečené miesto s vodou a ďalším občerstvením, ktoré špecifikujeme krátko pred termínom štartu pretekov .

Odkladanie osobných vecí účastníkov bude možné v uzamykateľných skrinkách v interiérových priestoroch OC Bory Mall.

VÝSLEDKY

Výsledky online si môžete pozrieť na linke v buttone nižšie.

Štartovné

Dátum registrácie     

Maratón   

Polmaratón

od 10.1. do 31.3. 2023 

od 1.4. do 30.6.2023 

od 1.7. do 4.8.2023

v Bory Mall 5.8.2023

50 Euro 

62 Euro 

72 Euro

90 Euro

42 Euro

54 Euro

64 Euro

80 Euro

V nevyhnutnom prípade (nepriaznivé počasie nie je nevyhnutný prípad) je možné štartovné: a) previesť  na inú osobu alebo b) preniesť do nasledujúceho roku – tento prípad sa však týka iba štartovného, ktoré bolo uhradené do 10.7.2023. 

POZOR!

Pri neuhradení štartovného do 7 dní od registrácie, bude registrácia automaticky zrušená! Online registrácia s možnosťou platby cez internet je možná len do 4.8.2023 do 24:00 hod.!

Po tomto termíne bude online registrácia ukončená. Držitelia preukazu ŤZP a pretekári nad 60 rokov platia štartovné 50 Euro – maratón / 42 Euro – polmaratón až do 1.7.2023

Prezentácia na mieste a prebratie štartovacích čísel:  

Bory Mall – priestor bude riadne označený

SOBOTA 5.8.2023 od 14:00 do 19:00 a NEDEĽA 6.8.2023 od 7:30 do 9:00 

Po tomto termíne sa prezentácia uzavrie, preto odporúčame dostaviť sa s časovou rezervou. 
Každý pretekár dostane štartovací balíček 
so štartovacími číslami, čipom  s občerstvením a drobnými darčekmi od partnerov podujatia. 

Štartovné obsahuje:

 • Účasť na preteku vo formáte maratón / polmaratón
 • Štartovacie číslo na dres a čip ktorý sa umiestni na bicykel
 • Elektronickú časomieru
 • sms s osobným časom
 • Cieľovú medailu
 • Elektronický certifikát o účasti (na stiahnutie z webu podujatia)
 • Energetickú tyčinku alebo gél
 • Občerstvenie v bufetoch na tratiach (voda ovocie, gély a pod.)
 • Pitný režim
 • Občerstvenie v cieli
 • Zdravotnú službu
 • Servis neutrálneho mechanického vozidla
 • Oddychovú zónu
 • Drobné darčeky od partnerov podujatia
 • Zľavové kupóny na nákup športových potrieb a oblečenia
 • Účasť v tombole (postupuje do nej každé štartovacie číslo)

Ceny pre víťazov

 • Celkový víťaz ✓ Cyklistický dres ✓ Trofej ✓ Vecné ceny
 • Horská prémia (samostatne muži a ženy) (HP) ✓ Cyklistický dres ✓ Trofej ✓ Vecné ceny
 • Rýchlostná prémia (samostatne muži a ženy) (RP)✓ Cyklistický dres ✓ Trofej ✓ Vecné ceny
 • Najlepší pretekár (do 23 rokov) (samostatne muži a ženy)✓ Cyklistický dres ✓ Trofej ✓ Vecné ceny
 • Celkové poradie (1. – 3. miesto): ✓ Pohár (1.-3. miesto) ✓ Vecné ceny ✓
 • Jednotlivé kategórie A- H (1. – 3. miesto): ✓ Medaile ✓ Vecné ceny ✓

Tombola

Pre všetkých registrových účastníkov bude pripravená tombola, kde môžu vyhrať rôzne ceny, ako poukážky, športové oblečenie, cyklo doplnky a ďalšie hodnotné ceny.

Generálny partner

Záštita

Hlavní reklamní partneri

Destinačný partner

Cyklo partner

Partneri

Mediálni partneri

/

/ Generálny partner

/

/ Záštita

/

/ Hlavní reklamní partneri

/

/ Destinačný partner

/

/ Cyklo partner

/

/ Partneri