Výsledky a diplomy

P.č.

Priezvisko a meno

Pretek

Dĺžka

Čas

Diplom

Generálny partner

Destinačný partner

Hlavný partner

Záštita

Automotive partner

Cyklo partner

Športová výživa

Poistenie

Pitný režim

Gastro partneri

Partneri

Mediálni partneri

/

/ Generálny partner

/

/ Destinačný partner

/

/ Hlavný partner

/

/ Záštita

/

/ Automotive partner

/

/ Cyklo partner

/

/ Športová výživa

/

/ Poistenie

/

/ Pitný režim

/

/ Gastro partneri

/

/ Partneri

/

/ Mediálni partneri