Propozície

Organizátor: CK D3-RACE TEAM Bratislava

Spoluorganizátori: ELCOP PR & Event Agency, PROCYCLING, Happy Kids

Dátum: 4.8.2024

Štart / Cieľ:  10:00 Bory Mall, Bratislava – Lamač

Formát: 

Registrácia:

online – Inviton – od 1.2. do 2.8.2024 (do 24:00)

https://www.inviton.eu/e-15473/nay-gran-fondo-bratislava-2024

v Bory Mall – 3.8.2024 od 14:00 do 19:00

Prezentácia a prebratie štartovacích čísel: Bory Mall 

SOBOTA 3.8.2024 od 14:00 do 19:00

NEDEĽA 4.8.2024 od 7:30 do 9:00 

Po tomto termíne sa prezentácia uzavrie, preto odporúčame dostaviť sa s časovou rezervou. 
Každý pretekár dostane štartovací balíček so štartovacími číslami, čipom  a s darčekmi od partnerov podujatia.

 Riaditeľ pretekov:  Norbert Kirschner

Race book podujatia 2023:  PDF v slovenčine  / PDF in english

Profil trate

Pre zväčšenie kliknite na mapu.

Časový harmonogram

Sobota 3.8.2024

14:00 – 19:00

 • Registrácia / Prezentácia pretekárov a prevzatie štart. čísel


Nedeľa 4.8.2024

07:30 – 09:00

 • Prezentácia pretekárov a prevzatie štart. čísel

09:40 – 10:00

 • Otvorenie podujatia

10:00

 • Štart NAY GRAN FONDO Bratislava 2023 – maratón a polmaratón
 • Začiatok sprievodného programu

10:15

 • Štart detských pretekov
 • Vyhlásenie výsledkov a dekorácia víťazov – priebežne po ukončení jednotlivých kategórií
 • Detská tombola

 

12:30 – 15:00

 • Predpokladaný príchod pretekárov do cieľa

 

15:00 – 16:00

 • Vyhlásenie výsledkov a dekorácia víťazov
 • Tombola

 

16:00

 • Predpokladané ukončenie podujatia

Kategórie

Muži  

6 vekových kategórií pre každú trať. V prípade, že sa v niektorej z kategórií zúčastní menej ako 10 pretekárov, veková kategória sa ruší, resp. spája s predchádzajúcou

Ženy  

2 vekové kategórie pre každú trať

Tímy   

 • mužské / ženské / zmiešané – bez rozdielu veku
 • počet účastníkov v tíme nie je limitovaný
 • výsledok tímu sa počíta z prvých troch najlepších v cieli
 • za zmiešaný sa považuje tím, v ktorom je aspoň jedna žena
 • prihlásenie do súťaže tímov je podmienené vyplnením názvu tímu v položke “Názov tímu”. Pokiaľ bude vyplnený len športový klub, takýto účastník nebude prihlásený do súťaže tímov. Účastníci v jednom tíme musia mať vyplnený rovnaký názov tímu.

Vekové kategórie:

Muži A – F

Ženy G – H

A: 18-29r.

B: 30-39r.

C: 40-49r

D: 50-59r

E: 60-69r

F: 70 a viac

G: 18 – 39

H:  40 +

I: Súťaž tímov/ firemné kolektívy

Zúčastniť sa môžu aj pretekári mladší, ako 18 rokov,  musia však predložiť súhlas zákonného zástupcu! Minimálny vek pretekárov je 16 rokov.

Povolené sú bicykle s cestnými riadidlami (“barany”), ktoré majú maximálnu šírku plášťov 35mm. Zúčastniť sa tak môžete aj na bicykloch typu “gravel”. Odporúčame ale vymeniť plášte za “hladké”, aby ste minimalizovali ich odpor.

Rozhodcovia:  Deleguje Slovenský zväz cyklistiky (SZC)

Vyhodnotenie výsledkov

Vyhodnotenie je spoločné pre licencovaných aj nelicencovaných cyklistov a cyklistky zo všetkých krajín, podľa umiestnenia v cieli. 

Absolútny víťaz + víťazka pre každú trať

Najlepší  pretekár+ pretekárka do 23 rokov   pre každú trať

Muži / Ženy  Hodnotia sa 3 najlepšie ženy a 3 najlepší muži (najlepší dosiahnutý čas)  v jednotlivých vekových kategóriách

Tímy   Hodnotia sa 3 najlepšie mužské, 3 najlepšie ženské (súčet troch najlepších časov v rámci jedného tímu) a 3 najlepšie zmiešané tímy, pričom sa berie do úvahy min. jeden najlepší ženský čas.

Bonusové súťaže

Súčasťou pretekov sú bodované horské a rýchlostné prémie.

Vo formáte Gran Fondo  (maratón)  pretekári môžu zbierať body v Garmin ClimbPro horskej prémii a v rýchlostnej prémii.

Vo formáte Medio Fondo (polmaratón)  čaká na pretekárov jedna rýchlostná prémia.

Bodované úseky budú vyznačené na ceste číslami 500m, 300m, 100m.

Bodovaní sú prví ôsmi pretekári (zvlášť muži a zvlášť ženy) bez rozdielu vekovej kategórie na každej prémii bodmi 10-8-6-5-4-3-2-1. Vyhráva pretekár, ktorý nazbiera najviac bodov (osobitne muži a osobitne ženy). Pri šprintérskych prémiách sa hodnotí iba prvý muž a žena.
V prípade rovnakého počtu bodov bude rozhodujúce lepšie umiestnenie v cieli.

Dôležité upozornenia

Preteky prebiehajú za plnej premávky. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov, rozhodcov a polície. Na trati je zabezpečený bezproblémový prejazd pelotónu cez jednotlivé križovatky a odbočky. Za autom označujúcim záver pretekov sú pretekári povinní riadiť sa dopravnými predpismi ako v bežnej premávke.

Značenie na ceste bude žltou farbou v tvare šípky. HP a RP označená v metroch (1km,500m,100m). Obmedzený je počet sprievodných vozidiel, organizátor pridelí označenie číselne 1-10, poradie v pelotóne určí hlavný rozhodca.

Zberné vozidlo a sanitka sa bude pohybovať na konci pelotónu. Neutrálne mechanické vozidlo so servisom na rýchlu opravu defektov, technických problémov a s občerstvením sa bude pohybovať v zadnej časti pelotónu.

Každý pretekár sa zúčastňuje a preteká na vlastnú zodpovednosť. Prísny zákaz štartu bez štartových čísiel a prilby!

Počas pretekov je možné odhadzovať odpadky len v odpadkovej zóne na to vyhradenej za HP – vyznačená v mape pretekov. Pretekár, ktorý poruší tento zákaz bude diskvalifikovaný.

Protest je možné vzniesť písomne v kancelárii/infostánku najneskôr 15 min. po vyhlásení výsledkov pretekov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise!

Občerstvenie: Pre cyklistov bude pripravené občerstvenie v zázemí pretekov, na trase NAY Gran fondo 2x v bufete na horskom prechode Pezinská Baba. Na trati SEGUM Medio fondo na konci obce Kuchyňa. V cieli pri Bory Mall bude zabezpečené miesto s vodou a ďalším občerstvením, ktoré špecifikujeme krátko pred termínom štartu pretekov .

Odkladanie osobných vecí účastníkov bude možné v uzamykateľných skrinkách v interiérových priestoroch Bory Mall.

Parkovanie je možné na vonkajších parkoviskách alebo v garážach nákupného centra Bory Mall.

VÝSLEDKY

Výsledky online si môžete pozrieť na linke v buttone nižšie.

Štartovné

Dátum registrácie     

Maratón   

Polmaratón

od 01.2. do 15.4. 2024 

od 16.4. do 30.6.2024 

od 1.7. do 2.8.2024

v Bory Mall 3.8.2024

59 Euro 

69 Euro 

79 Euro

100 Euro

49 Euro

59 Euro

69 Euro

90 Euro

Držitelia preukazu ŤZP a pretekári nad 60 rokov platia základné štartovné 59 € za maratón / 49 € za polmaratón až do 1.7.2024

Pri neuhradení štartovného do 7 dní od registrácie, bude registrácia automaticky zrušená! Online registrácia s možnosťou platby cez internet je možná len do 2.8.2024 do 24:00 hod.!

Po tomto termíne bude online registrácia ukončená. 

Prezentácia na mieste a prebratie štartovacích čísel:  

Bory Mall – priestor bude riadne označený

SOBOTA 3.8.2024 od 14:00 do 19:00 a NEDEĽA 4.8.2024 od 7:30 do 9:00 

Po tomto termíne sa prezentácia uzavrie, preto odporúčame dostaviť sa s časovou rezervou. 
Každý pretekár dostane štartovací balíček 
so štartovacími číslami, čipom  s občerstvením a drobnými darčekmi od partnerov podujatia. 

Štartovné obsahuje:

 • Účasť na preteku vo formáte maratón / polmaratón
 • Štartovacie číslo na dres a čip ktorý sa umiestni na bicykel
 • Elektronickú časomieru
 • sms s osobným časom
 • Cieľovú medailu
 • Elektronický certifikát o účasti (na stiahnutie z webu podujatia)
 • Energetickú tyčinku alebo gél
 • Občerstvenie v bufetoch na tratiach (voda ovocie, gély a pod.)
 • Pitný režim
 • Občerstvenie v cieli
 • Zdravotnú službu
 • Servis neutrálneho mechanického vozidla
 • Oddychovú zónu
 • Drobné darčeky od partnerov podujatia
 • Zľavové kupóny na nákup športových potrieb a oblečenia
 • Účasť v tombole (postupuje do nej každé štartovacie číslo)

Ceny pre víťazov

 • Celkový víťaz ✓ Cyklistický dres ✓ Trofej ✓ Vecné ceny
 • Horská prémia (samostatne muži a ženy) (HP) ✓ Cyklistický dres ✓ Trofej ✓ Vecné ceny
 • Rýchlostná prémia (samostatne muži a ženy) (RP)✓ Cyklistický dres ✓ Trofej ✓ Vecné ceny
 • Najlepší pretekár (do 23 rokov) (samostatne muži a ženy)✓ Cyklistický dres ✓ Trofej ✓ Vecné ceny
 • Celkové poradie (1. – 3. miesto): ✓ Pohár (1.-3. miesto) ✓ Vecné ceny ✓
 • Jednotlivé kategórie A- H (1. – 3. miesto): ✓ Medaile ✓ Vecné ceny ✓

Tombola

Pre všetkých registrových účastníkov bude pripravená tombola, kde môžu vyhrať rôzne ceny, ako poukážky, športové oblečenie, cyklo doplnky a ďalšie hodnotné ceny.

Žrebovať sa bude sa na pódiu po vyhlásení výsledkov NAY GRAN FONDO Bratislava, 4.08.2024

 

 

Podmienky účasti

 1. DEFINÍCIA POJMOV

1.1.  NAY GRAN FONDO Bratislava 2024 je verejné športové podujatie – cestné  cyklistické preteky

(ďalej len „Podujatie“), ktoré sa uskutoční 4.8.2024 v Bratislave vo formáte cyklo maratón (132 km) a pol maratón (67 km),  podľa pravidiel špecifikovaných v Propozíciách NAY GRAN FONDO Bratislava (ďalej len „Propozície“), ktoré sú zverejnené na stránke Podujatia https://granfondobratislava.sk/propozicie/.

1.2. Účastníkom Podujatia (ďalej len Účastník“) sa rozumie zaregistrovaný pretekár.

1.3. Hlavným organizátorom Podujatia je cyklistický klub CK – D3 RACE TEAM Bratislava, ktorý je

občianskym združením so sídlom Račianska 63, Bratislava, 83102, IČO: 31 806 813 (ďalej len  „Organizátor“),  spoluorganizátormi (ďalej len „Spoluorganizátor“) sú ELCOP Bratislava, s.r.o., ktorá je eventovou agentúrou so sídlom Špaldová 16, 821 06 Bratislava, IČO: 35 783 516 a HAPPY KIDS, občianske združenie zaoberajúce sa organizáciou športových kurzov pre deti so sídlom Seberíniho 482/1, 82103 Bratislava, IČO:  42 151 783.

1.4.  Podujatie sa uskutoční počas plnej premávky s asistenciou polície na kritických úsekoch.

      Účastníci Podujatia sú povinní riadiť sa pokynmi Organizátora, rozhodcov a polície. Na trati je  

        zabezpečený  bezproblémový prejazd pelotónu cez jednotlivé križovatky a odbočky. Za autom

        označujúcim  záver pretekov sú pretekári povinní riadiť sa dopravnými predpismi ako v bežnej

        premávke.

1.4. Podmienky účasti na Podujatí (ďalej len „Podmienky“) sú záväzné pre všetkých Účastníkov

        Podujatia. Podmienky sú zverejnené na webovej stránke Podujatia   a na  registračnom portáli

        INVITON V tomto  znení sú účinné od  1.2.2024.

        https://granfondobratislava.sk/

        https://www.inviton.eu/e-15473/nay-gran-fondo-bratislava-   2024.

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

2.1. Podujatie je určené pre dospelých hoby i výkonnostných cyklistov, ktorí dovŕšili 18 rokov.

2.2.  Výnimočne môžu na Podujatí štartovať aj Účastníci mladší, ako 18 rokov,  podmienkou je

         predložiť súhlas zákonného zástupcu. Minimálny vek Účastníkov je 16 rokov.

2.3. Podmienkami účasti na Podujatí je dobrý zdravotný stav Účastníka,  úhrada štartovného  vo  

        výške a v termíne podľa týchto Podmienok a vyjadrenie súhlasu so športovými propozíciami

       Podujatia i s týmito Podmienkami.

2.4. Účastník sa oboznámi sa so spracúvaním jeho osobných údajov Organizátorom za účelom

        organizácie Podujatia a pri registrácii vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas s použitím   jeho 

        osobných  údajov.

2.5. Registrácia na Podujatie je možná online, na registračnom portáli Inviton:  

        https://www.inviton.eu/e-15473/nay-gran-  fondo-bratislava-2024 (od 1.2.2024 do 2.8.2024 do  

        24:00) alebo v Nákupnom centra Bory Mall 3.8.2024 od 14:00 do 19:00.

 1. ŠTARTOVNÉ

3.1. Štartovné je splatné najneskôr 7 dní po online registrácii. V prípade neuhradenia štartovného do

        7 dní od online registrácie, je registrácia automaticky zrušená. Pri registrácii v Nákupnom centre

         Bory  Mall (3.8.2024) je štartovné splatné pri registrácii.

3.2.  Výška štartovného je závislá od termínu registrácie na Podujatie, nasledovne:

 1. od 01.2. do 15.4. 2024: 59 € / maratón, 49 € / polmaratón
 2. od 16.4. do 30.6. 2024: 69 € / maratón, 59 € / polmaratón
 3. od 01.7. do 02.8. 2024: 79 € / maratón, 69 € / polmaratón
 4. v Bory Mall 3.8.2024: 100 € / maratón, 90 € / polmaratón
 5. Držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutých a pretekári nad 60 rokov platia základné štartovné 59 € za maratón / 49 € za polmaratón až do 1.7.2024

3.2. Štartovné obsahuje:

 1. a) Účasť na pretekoch vo formáte maratón / polmaratón
 2. b) Štartovacie číslo na dres a čip ktorý sa umiestni na bicykel
 3. c) Elektronickú časomieru
 4. d) sms s osobným časom
 5. e) Cieľovú medailu
 6. f) Športové trofeje a ceny pre víťazov (umiestnených na prvých troch miestach)
 7. g) Elektronický diplom (na stiahnutie z webu Podujatia)
 8. f) Energetickú tyčinku alebo gél
 9. g) Občerstvenie v bufetoch na tratiach (voda ovocie, gély a pod.) a v cieli
 10. h) Pitný režim
 11. i) Zdravotnú službu
 12. j) Servis neutrálneho mechanického vozidla
 13. k) Oddychovú zónu
 14. l) Darčeky od partnerov podujatia
 15. m) Zľavové kupóny na nákup športových potrieb a oblečenia
 16. n) Účasť v tombole (postupuje do nej každé štartovacie číslo)

2.3. Štartovné neobsahuje poistenie účastníkov

 1. PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI

Uhradené štartovné sa nevracia,  jeho čiastočná kompenzácia je možná iba výnimočne a za nižšie špecifikovaných podmienok.

 • V nevyhnutnom prípade je možné uhradené štartovné s predchádzajúcim súhlasom Organizátora previesť na inú osobu. Prípadný rozdiel v štartovnom sa nevracia.
 • V prípade úrazu a/alebo ochorenia zaregistrovaného Účastníka do 10.7.2024 je možné uhradené štartovné preniesť do nasledujúceho ročníka Podujatia, podmienkou je však včasné doručenie originálu lekárskeho potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti Organizátorovi. Ak bude štartovné v nasledujúcom ročníku Podujatia vyššie ako prenášané štartovné, účastník je povinný rozdiel v nasledujúcom roku doplatiť.
 • V prípade úrazu a / alebo ochorenia zaregistrovaného Účastníka po 11.7. 2024 najneskôr však do 25.7.2024 je možné  preniesť 50% uhradeného štartovného preniesť do nasledujúceho ročníka Podujatia, ak dotknutý účastník včas doručí Organizátorovi originál lekárskeho potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti. Zostávajúcich 50% štartovného zostáva Organizátorovi, ktorý je oprávnený túto časť zaplateného štartovného použiť na pokrytie už zrealizovaných nákladov na prípravu Podujatia. Účastník je nasledujúci rok povinný doplatiť rozdiel medzi prenesenou časťou štartovného  a výškou štartovného v nasledujúcim ročníku Podujatia. 
 • Po 25.7.2024 (vrátane) sa uhradené štartovné nevracia Účastníkovi ani v prípade jeho úrazu a / alebo ochorenia a zostáva Organizátorovi, ktorý je oprávnený uhradené štartovné použiť na pokrytie výdavkov na Podujatie. V takomto prípade má dotknutý účastník nárok vyzdvihnúť si účastnícky balíček.
 • Nepriaznivé poveternostné podmienky nie sú dôvodom na vrátenie alebo presunutie štartovného do nasledujúceho ročníka Podujatia

.

 1. ZRUŠENIE PODUJATIA

 

 • Podujatie sa uskutoční za každého počasia.
 • Prípadné zrušenie Podujatia je v kompetencii riaditeľa Podujatia alebo hlavného rozhodcu.
 • V prípade zrušenia Podujatia z dôvodu vyššej moci: napr. živelnej pohromy (povodne, víchrice či akéhokoľvek extrémne nepriaznivé počasie), epidémie, vojny alebo akejkoľvek nepredvídateľnej, závažnej a neodvrátiteľnej a zo strany Organizátora neovplyvniteľnej udalosti sa Organizátor zaväzuje postupovať nasledovne:
 • Viac ako 30 dní pred Podujatím je Organizátor povinný do 14 dní od oznámenia o zrušení

Podujatia  vrátiť uhradené štartovné znížené o 5%, čo predstavuje náklady na online registráciu.

 • 30 až 20 dní pred Podujatím je Organizátor oprávnený  použiť  40 % z uhradeného štartovného  na pokrytie už uskutočnených výdavkov súvisiacich s prípravou Podujatia. 60% z uhradeného štartovného je Organizátor povinný vrátiť do 14 dní  od oznámenia o zrušení  Podujatia vrátiť uhradené.
 • 20 až 1 deň pred Podujatím je Organizátor oprávnený použiť 60 % z uhradeného štartovného na pokrytie už uskutočnených výdavkov súvisiacich s prípravou Podujatia. 40% z uhradeného štartovného je Organizátor povinný vrátiť do 14 dní od oznámenia o zrušení Podujatia.
 • 1 deň pred Podujatím je Organizátor oprávnený použiť 75 % z uhradeného štartovného na pokrytie už uskutočnených výdavkov súvisiacich s prípravou Podujatia. 25 % z uhradeného štartovného je Organizátor povinný vrátiť do 14 dní od oznámenia o zrušení Podujatia. V takomto prípade majú účastníci s uhradeným štartovným nárok na účastnícky balíček, pamätné účastnícke číslo i pamätnú cieľové medailu.

 

 • V deň Podujatia sa uhradené štartovné nevracia a Organizátor je oprávnený použiť uhradené štartovné na pokrytie už uskutočnených výdavkov súvisiacich s prípravou Podujatia. V takomto prípade majú účastníci s uhradeným štartovným nárok na účastnícky balíček, pamätné účastnícke číslo i pamätnú cieľové medailu.
 • V prípade zrušenia Podujatia z dôvodov vzniknutých na strane Organizátora je tento povinný

  vrátiť uhradené štartovné v plnej výške.

POISTENIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 

 • Každý Účastník sa Podujatia zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.
 • Poistenie Účastníkov a poistenie za škodu, je v zodpovednosti a na náklady Účastníkov / účastníckych spoločností. Organizátor Účastníkom odporúča toto poistenia zvážiť a individuálne si ho uzavrieť.
 • Každý Účastník Podujatia je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví (vlastnom a iných Účastníkov), na majetku, prírode a životnom prostredí.
 • Účastník, ktorý v rámci príslušnej športovej disciplíny na Podujatí prevzal od Organizátora alebo príslušného dodávateľa športové pomôcky, zariadenia, dopravné prostriedky, zodpovedá svojim podpisom za ich poškodenie, stratu alebo zničenie podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: o.z. CK D3-RACE TEAM Bratislava , so sídlom Račianska 63, Bratislava, 83102, IČO: 31806813 (ďalej len  „Prevádzkovateľ)

 

B. Účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom:

Spracovanie údajov pre účely vedenie agendy Účtovných dokladov (Spracovanie účtovných dokladov, daňová agenda, knihy pohľadávok a záväzkov, faktúry,..), Právnej agendy (vybavovanie súdnych sporov, exekúcie, zmluvy), Registratúry (archivácie dokumentácie v zmysle zákona), vedenie Databázy partnerov (evidencia partnerov),  zaznamenanie dosiahnutých športových výsledkov zaznamenaných prostredníctvom elektronickej časomiery, za účelom organizovania športového podujatia GRAN FONDO Bratislava, online registrácie a platby účastníkov prostredníctvom registračného systému Inviton: https://www.inviton.eu,   registrácie a platby na mieste podujatia, účasti v tombole, zverejnenia výsledkov športového podujatia, zverejnenia výsledkov tomboly, ktorá je súčasťou podujatia, Kuriérske služby – zasielanie cien, upomienkových predmetov a výhier, Zasielania Newsletteru, zasielania Marketingových informácií od tretích strán – partnerov podujatia, Vybavovania žiadostí dotknutých osôb, Zverejňovania fotografií a videí na propagačné účely športového podujatia a jeho výsledkov na internete na stránke www.granfondobratislava.sk, na sociálnych sieťach podujatia.

C. Zoznam osobných údajov :

 • meno, priezvisko, pohlavie
 • dátum narodenia
 • telefónne číslo, e-mailová adresa,
 • poštová adresa
 • obrazový záznam
 • klubová príslušnosť
 • firma – zamestnávateľ

D. Doplňujúce informácie

 1. Osobné údaje v rozsahu odseku C. spracovávané za účelom spracovania Účtovných dokladov, vedenie Právnej agendy, Registratúry, vybavovania žiadostí dotknutých osôb spracovávané  v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno c, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 1. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia pre zaznamenanie a vyhodnotenie dosiahnutých športových výsledkov zaznamenaných prostredníctvom elektronickej časomiery za účelom organizovania športového podujatia v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno b, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 2. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia poštová adresa za účelom online registrácie a platby prostredníctvom registračného systému Inviton: https://www.inviton.eu,  vedenia  Databázy partnerov v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno b, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 3. Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko za účelom účasti v tombole a zverejnenia výsledkov tomboly, ktorá je súčasťou podujatia, v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno a, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)- na základe súhlasu dotknutej osoby.
 4. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, poštová adresa za účelom Kuriérskych služieb – zasielania cien, upomienkových predmetov a výhier v zmysle článku 6, ods.1  písmeno b, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 5. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa za účelom zasielania noviniek prostredníctvom Newsletteru v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno a, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)  – na základe súhlasu dotknutej osoby.
 6. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa za účelom zasielania Marketingových informácií od tretích strán – partnerov podujatia v zmysle článku 6, ods.1 písmeno a, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)  – na základe súhlasu dotknutej osoby.
 7. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, obrazový záznam za účelom Zverejňovania fotografií a videí na propagačné účely športového podujatia a jeho výsledkov na internete na www.granfondobratislava.sk, sociálnych sieťach a v spolupracujúcich médiách v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno a, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)  – na základe súhlasu dotknutej osoby.
 8. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, klubová príslušnosť za účelom  za organizovania športového podujatia v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno b, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)  – na základe súhlasu dotknutej osoby.
 9. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, zamestnávateľ za účelom organizovania športového podujatia v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno b, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)  – na základe súhlasu dotknutej.
 10. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom: spoluorganizátor ELCOP Bratislava, s.r.o., Špaldová 16, 821 06 Bratislava, IČO: 35 783 516 – za účelom komunikácie s účastníkmi a ich podpory pri registrácii, spoluorganizátor ProCycling, s.r.o. Medveďovej 1/a, Bratislava, 85104, IČO: 44556063 spoluorganizátor HAPPY KIDS o.z. Seberíniho 1, 821 03 Bratislava IČO: 42 151 783 – za účelom komunikácie s účastníkmi a ich podpory pri registrácii, registrácia a platba – Inviton, s.r.o., Nové Záhrady I. 11, 821 05 Bratislava,  IČO: 47420537, elektronická časomiera a spracovanie výsledkov – Rastislav Mašlonka, Dr. Alexandra 125/14, 060 01 Kežmarok, IČO: 47457589, ďalej ako „Sprostredkovatelia“) a to na základe zmlúv.
 11. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 12. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).
 13. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov.
 14. Sprostredkovatelia sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.
 15. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorý sú uvedené v tomto oboznámení.
 16. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 17. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 18. V spoločnosti nie je ustanovená zodpovedná osoba. 

E. Doba uchovávania OU:

 1. zmluvy – 10 rokov
 2. evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – podľa Registratúrneho plánu
 3. správa registratúry – 10 rokov (registratúrny denník), 5 rokov (preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska), 5 rokov (evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska), 10 rokov (vyraďovacie konanie), 5 rokov (evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov), 5* (evidencia evidenčných pomôcok)
 4. vybavovanie súdnych sporov – 5 rokov
 5. spracovanie účtovných dokladov – 10 rokov
 6. vedenie agendy databázy klientov – 10 rokov
 7. vedenie agendy marketingu tretích strán – 5 rokov
 8. vedenie agendy newsletter – 5 rokov
 9. vedenie agendy vybavovania žiadostí dotknutých osôb

 

F. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Právo na prístup

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 2. účely spracúvania;
 3. kategórie dotknutých osobných údajov;
 4. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 5. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 6. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 8. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 9. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
 10. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.
 11. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
 12. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie („zabúdanie“)

 1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 2. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 3. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 4. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
 5. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.
 8. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 9. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
 10. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 11. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 12. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
 13. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 14. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 2. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 3. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 4. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 5. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 6. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 7. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť

 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
 2. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
 3. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 4. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 5. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 6. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Oznámenie tretím stranám

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Začatie konania na návrh dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle §100 zákona 18/2018 Z.z. podať návrh na začatie konania v prípade, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom. Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu. O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu.

Generálny partner

Záštita

Hlavný partner

Destinačný partner

Cyklo partner

Partner

Partneri

DESKTOP + TABLET

Mediálny partner

DESKTOP + TABLET

/

/ Generálny partner

/

/ Záštita

/

/ Hlavný partner

/

/ Destinačný partner

/

/ Cyklo partner

/

/ Partner

/

/ Partneri

LEN MOBIL

/

/ Mediálny partner